Vážení obchodní partneři,
 
rádi bychom Vám představili instalační stykače RSI a relé RPI od firmy OEZ.
 
Instalační stykače a relé se používají ke spínání elektrických obvodů přivedením ovládacího napětí na cívku přístroje.

INSTALAČNÍ STYKAČE RSI

Instalační stykače RSI spínají velké výkony nejen v kategorii užití AC-1 (až 63 A na jeden kontakt), ale i v ostatních kategoriích užití. Díky velkému spínanému výkonu je třeba, aby kontakty spínaly spolehlivě, což je „vykoupeno“ zřetelným cvaknutím při sepnutí.

INSTALAČNÍ RELÉ RPI
Instalační relé RPI jsou naopak schopna spínat bezhlučně, avšak na úkor spínaného výkonu, který ani zdaleka nedosahuje hodnot pro instalační stykače (do 16 A pro AC-1).
Při použití přístrojů v jiné kategorii užití než AC-1 musí být hodnoty jmenovitých proudů jak instalačních stykačů, tak i instalačních relé redukovány. Podrobnější informace o maximálních dovolených počtech zátěží lze nalézt v katalogu Minia anebo v Aplikační příručce spínacích přístrojů.
Existuje tedy závislost spínaného výkonu a hlučnosti. Přístroje mohou buď „cvakat“ (v okamžiku sepnutí/rozepnutí kontaktů), anebo vydávat „brum“ (v sepnutém stavu). Právě podle těchto projevů lze určit tři podskupiny instalačních stykačů a relé.extrémně.
 
Veškeré informace k nabídce v PDF ke stažení zde.