Ionizery pro „široké“ aplikace od firmy Panasonic


Ionizery řady ER-X byly navrženy pro aplikace, kde je třeba odstraňovat statický náboj na velkých plochách. Nabídka ionizerů v porfoliu Panasonic Electric Works je velmi bohatá, přesto možnost efektivně obsáhnou šířku výroby až 1280 mm přichází až s tímto modelem.

V řídící jednotce jsou k dispozici režimy pro optimální neutralizaci povrchů v rozličných aplikacích. V závislosti na vašich potřebách mohou ionizery řady ER-X pracovat bez stlačeného vzduchu na vstupu, ale také s připojeným vzduchem až do tlaku 5 barů. Ionizer nabízí jak plně automatický tak i manuální režim. V manuálním režimu je možné nastavit vybíjecí frekvenci i rovnováhu dle individuálních požadavků.
Až dvě aplikační hlavice mohou být připojeny k jedné řídicí jednotce. To umožňuje zdvojnásobit pracovní šíři až na 1,2 m. Aby neutralizace probíhala co nejefektivněji mohou být hlavice nastaveny v libovolném směru bez jakéhokoliv omezení. Kromě vysoké bezpečnosti byl při návrhu kladen velký důraz na rychlou nekomplikovanou údržbu. Vybíjecí jehly jsou snadno dostupné a jejich výměna je maličkostí. Při provozu jsou dobře chráněny a nehrozí žádné riziko zranění. Na ovladači je LED kontrolka pro signalizaci výskytu chyby; zároveň je možné zde odečíst stav rovnováhy iontů a intenzitu elektrického náboje. Všechna potřebná nastavení se provádějí přímo na řídícím ovladači pomocí jemných potenciometrů. Stejně jako ostatní ionizery Panasonic je i řada ER-X napájena napětím 24 V což umožňuje použití téměř v jakémkoliv prostředí.

Více info se dozvíte u svého prodejce.