Regulace hladiny v prázdninové akci

"ochrana čerpadla"

KOMPLET  EK STUDNA 2S

hladinové relé + ministykač 9A v krytu s průchodkami + 2sondy

Akční leták
 
Regulace hladiny vody ve vrtech a studnách
 
Jedna z oblastí, kterou se firma ELEKTROKOMPONENTY AZ (ékáčka) zabývá, je regulace hladin vodivých. Z praktického pohledu je nejčastější aplikací zabezpečení čerpadla ve studni nebo vrtu, aby nešlo "na sucho" a nedošlo tak k jeho nenávratnému poškození. V tomto případě se hlídá jedna úroveň hladiny vody těsně nad čerpadlem. Nesmí dojít k podčerpání, čerpadlo musí zůstat trvale ponořené ve vodě. Technickým řešením je regulace vyprazdňování studny s použitím hladinového relé a dvou sond s vodivými elektrodami. Pro takové řešení se dodává tzv. Komplet EKO (hladinové relé + dvě sondy).

 Hladinové relé EK 72 240 Detekční elektroda DS1
 
 Hladinové relé EK 72 240 Detekční elektroda DS1
Jakmile kapalina dosáhne elektrody MIN, relé začne být buzeno. Po vyčerpání kapaliny do té míry, že hladina klesne pod úroveň elektrody MIN, relé přestane být buzeno (udržování hladiny).

Elektroda COM

Elektroda COM (propojená s MAX) je referenční. Celý princip fungování hladinového relé je založený na měření vodivosti elektrického obvodu mezi elektrodami. Podle typu kapaliny se nastavuje citlivost relé v rozsahu 5 až 150kΩ. U vody se citlivost mění v závislosti na obsahu minerálních látek. Nekritičtější bývá dešťová voda, která má velmi malou vodivost.

Pokud je potřeba ve studni nebo vrtu regulovat i maximální hladinu, aby nedošlo k přeplnění, je nutné použít zapojení hladinového relé se třemi sondami: MAX (maximální hladina), MIN (minimální hladina), COM (referenční sonda, přes níž se uzavírá elektrický obvod).
Jakmile kapalina dosáhne elektrody MAX, relé začne být buzeno. Po vyčerpání kapaliny do té míry, že hladina klesne pod úroveň elektrody MIN, relé přestane být buzeno. Elektroda COM je referenční. V tomto případě regulujeme vodní sloupec mezi minimální a maximální povolenou úrovní a zároveň i chráníme čerpadlo proti poškození chodem "na sucho".

Regulace minimální a maximální hladiny

Firma Elektrokomponenty AZ navíc nabízí kompletní řešení v podobě hladinového relé a ministykače pro ovládání čerpadla v plastové skříňce s krytím IP55, která umožňuje umístění přímo do vrtu. Součástí kompletu EK STUDNA jsou i 3 detekční elektrody.
 
Haldinové relé a ministykač v plastové krabici
Komplexnější aplikací je současné hlídání vyprazdňování vrtu a plnění zásobní nádrže. Hladinové relé umožňuje volbu funkce: vyprazdňování/plnění. U hladinového relé pro regulaci studny tedy použijeme funkci vyprazdňování a na hladinovém relé pro regulaci vody v nádrži nastavíme funkci plnění.

Otočné voliče hladinového relé
Jsou použita dvě hladinová relé a jednoduchá logika v zapojení pro vzájemné blokování, aby nedošlo k plnění nádrže, pokud je naplněná, a naopak dočerpávání z vrtu, pokud v něm není dostatek vody.
Jakmile ve vrtu hladina dosáhne úrovně MAX, hladinové relé spustí čerpadlo a to začne vrt vyprazdňovat a plnit zásobní nádrž.

Jakmile hladina v zásobní nádrži klesne pod úroveň MIN, spustí se čerpadlo pro dočerpání vody.

 
Řešení přečerpávání kapalin s regulací hladin