Nebojte se nové normy! Rozvodnice MiniPragma získaly certifikaci EZU a splňují ji již teď.

 
Sestavte si rozvodnici ze skříňky MiniPragma s přístrojovou náplní Acti 9. Tato sestava úspěšně absolvovala ověření shody s novými normami ČSN EN 61439-1 ed.2 a ČSN EN 61439-3 a získala certifikaci EZU Praha.

 
Osaďte skříňku MiniPragma přístroji Acti 9 dle návodu, označte pomocí štítku s doplněním konkrétních údajů, proveďte požadovanou kusovou zkoušku a vydejte prohlášení o shodě dle přiložených vzorů. A podklady pro revizi máte připraveny.

 
Využijte plně výhod přístrojů řady Acti 9:

  • komunikační systém Smartlink
  • VisiTrip
  • VisiSafe
  • dvojité svorky
  • upínací zámečky z čela přístrojů