Převzetí obchodních aktivit VaP Bransouze spol. s r.o.
 

 
Vážení obchodní partneři,

rád bych vás informoval o důležitém okamžiku, který nastal a který má významný vliv na další rozvoj společnosti Sonepar. Jak jistě víte, Sonepar dnes v České republice provozuje prodejní síť čítající 26 filiálek, které se nacházejí ve 22 městech. Tuto prodejní síť jsme budovali od roku 1992, a to jak prostřednictvím otevírání filiálek, tak akviziční činností. Sonepar se dnes s obratem 1.134 mil. Kč v roce 2013 řadí mezi nejvýznamnější velkoobchody s elektroinstalačním materiálem v rámci České republiky.

Mezi základní kréda společnosti patří spolehlivost, čestnost, profitabilita a kontinuální rozvoj. Navzdory nepříliš příznivým ekonomickým podmínkám, které v naší republice již několik let přetrvávají, vyvíjíme úsilí směřující k posílení naší pozice na trhu a zvýšení dosažitelnosti pro naše zákazníky.

S radostí vám mohu sdělit, že jsme podnikli další podstatný krok v rámci našeho rozvoje. Dne 29.4.2014 byla podepsána smlouva o převzetí obchodních aktiv s panem ing. Václavem Peškem, majitelem firmy VaP Bransouze, spol. s r.o. se sídlem v Jihlavě. Tento prosperující velkoobchod s elektroinstalačním materiálem s ročním obratem 300 mil. Kč působící ve čtyřech městech, a to v Jihlavě, v Třebíči, ve Znojmě a ve Vrchlabí významným způsobem posílí naší prodejní síť. Účinnost převzetí obchodních aktiv firmy VaP Bransouze nastane k 1.6.2014.

Věřím, že tento krok posílí naše obchodní vztahy a že v nás i nadále budete shledávat spolehlivého partnera.

Jiří Louda 
generální ředitel společnosti Sonepar Česká republika

Kontakty na pobočky VaP Bransouze:

VaP Bransouze JIHLAVA

VaP Bransouze TŘEBÍČ

VaP Bransouze ZNOJMO

VaP Bransouze VRCHLABÍ