Ukončení prodeje jističů řady Compact NS100 až 630, Compact NR

Výkonové jističe řady Compact NS od 100 do 630 A jsou na trhu již od roku 1994. Jejich následovník, řada Compact NSX do 630 A, se úspěšně prodává od roku 2008. Z tohoto důvodu společnost Schneider-Electric logicky přistupuje k optimalizaci nabídky a ukončení výroby původních produktových řad Compact NS100-160-250-400-630 a Compact NR. Od 1.5.2011 již nebude možné tyto jističe objednat.

Výjimkou jsou speciální typy řady Compact NS a jejich doplňky, které budou i nadále vyráběny:
  • Compact NS DC (jističe pro stejnosměrné rozvody)
  • Compact NS 400N / NA 1000V (jističe pro rozvody 1000V AC)
  • Compact NSF / NSJ (UL) (jističe certifikované dle severoamerických standardů)
  • Compact NS 100/160/250 1P/2P (speciální 1P a 2P provedení)


Přímou náhradou řady NS100-630 a NR je moderní jistič Compact NSX, který při zachování stejné velikosti a připojení, nabízí mnohé výhody v podobě měřicích funkcí, diagnostiky a komunikace.
Nové jističe typu NSX plně a kompatibilně nahrazují původní řadu včetně výsuvného a násuvného provedení, které nepotřebuje úpravu při použití nového jističe. Informace o kompatibilitě a substituci naleznete v následující příručce:Substituční příručka Compact NS NSX

Jističe řady Compact NSb630-1600A nejsou touto změnou dotčeny a budou nadále vyráběny, rozvíjeny a inovovány.